Aktuálně

2019/2020

Vážení rodiče a žáci, dle nařízení Bezpečnostní rady státu dochází s účinností k 11. 3. 2020 k zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Nařízení se vztahuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle školského zákona. V souvislosti s tím dochází i k uzavření naší školy do odvolání. O termínu opětného zahájení výuky vás budeme informovat na stránkách školy. Bližší informace naleznete v příloze.

Děkujeme za pochopení.

BcA. Jan Jiráček
ředitel ZUŠ Adamov

Více zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru


Rádi bychom Vás pozvali na následující akce:

  • pátek 20. března 2020 v 17:00; vernisáž soutěže Salonek dětských adamovských umělců a následná výstava, která bude trvat do 27. března 2020 v MKS Adamov, Komenského
  • úterý 7. dubna 2020 v 17:00; třídní koncert žáků pí. uč. Číhalové, p. uč. Švarce a p. uč. Jiráčka v Adamově, budova ZUŠ
  • středa 29. dubna 2020 v 17:00; jarní koncert hudebního oboru v MKS na Ptačině v Adamově

  • středa 13. května 2020 v 17:00; jarní koncert hudebního a tanečního oboru v Kanicích, budova ZŠ

  • pátek 15. května 2020 v 17:00; happening ZUŠ Open před kostelem sv. Barbory v Adamově 

  • středa 27. května 2020 v 17:00; absolventský koncert hudebního oboru a koncert tanečního oboru v MKS na Ptačině v Adamově

  • pátek 5. června 2020 v 17:00; třídní koncert žáků p. uč. Blahy, p. uč. Hladíka a p. uč. Marečka v Adamově, budova ZUŠ

  • čtvrtek 18. června 2020 v 17:00; koncert hudebního oboru v Babicích


Úspěch v soutěži ve hře na klavír

Dne 4. března 2020 se konalo okresní kolo soutěže ve hře na klavír, kterou pořádá MŠMT. Naši školu v kategorii klavírní duo výborně reprezentovaly žákyně Jana Vašíková a Veronika Halvová ze třídy pana učitele Víta Marečka, které vybojovaly 2. cenu. Žákyním i panu učiteli gratuluji k úspěchu a děkuji jim za reprezentaci.

 

BcA. Jan Jiráček
ředitel ZUŠ Adamov


2018/2019

Úspěch v krajském kole soutěže ve hře na akordeon

Ve středu dne 27. března 2019 proběhlo krajské kolo soutěže ve hře na akordeon, kterou pořádá MŠMT.

     Z okresního kola postoupil a naši školu výborně reprezentoval Michal Tollar ze třídy paní učitelky Blanky Sobotkové, který v 5. kategorii získal 1. cenu.

     Oběma tímto děkuji za vynikající reprezentaci školy a do budoucna jim přeji mnoho dalších úspěchů.

 

BcA. Jan Jiráček
ředitel ZUŠ Adamov


Salonek dětských adamovských umělců

Dne 22. března 2019 v 17:00 hodin proběhla v MKS na Komenského ulici v Adamově vernisáž výstavy s názvem Salonek dětských adamovských umělců. Jedná se o výtvarnou soutěž, jíž se účastní žáci MŠ, ZŠ a ZUŠ, a která se letos pořádá na téma „barevný svět kolem nás“.

     Na vernisáži byly vítězné práce odměněny cenami, které soutěžícím předali zástupci institucí, jenž se podílí na organizaci soutěže. Program vernisáže slovem provázely naše bývalé žákyně, sestry Aneta a Veronika Jakubíkovy, a o hudební doprovod se postarali žáci ze ZUŠ Jedovnice.

     Díky snaze našich žáků, kteří svá díla vytvořili pod pedagogickým vedením paní učitelky Aleny Baisové a pana učitele Tomáše Rybníčka, obdržela naše škola sponzorský dar od firmy Adavak, za který mnohokrát děkujeme. 

 

BcA. Jan Jiráček
ředitel ZUŠ Adamov


Úspěchy našich žáků v soutěžích

Dne 19. 2. 2019 se konalo krajské kolo 24. ročníku soutěže v sólovém zpěvu s názvem Karlovarský skřivánek. Naši školu výborně reprezentovaly sestry Kristýna a Hana Suchyňovy ze třídy pana učitele Víta Marečka. Obě získaly
2. místo v kategorii A2.

     Ve středu 27. 2. 2019 proběhlo na ZUŠ v Blansku okresní kolo soutěže ve hře na akordeon, kterou pořádá MŠMT. Za naši školu se zúčastnil Michal Tollar ze třídy paní učitelky Blanky Sobotkové. Ve své kategorii získal 1. cenu s postupem do krajského kola.
     Všem žákům srdečně blahopřeji k jejich úspěchům a jejich pedagogům děkuji za přípravu.

BcA. Jan Jiráček
ředitel ZUŠ Adamov