Aktuálně

Pozvánky na kulturní akce a informace o termínech postupových zkoušek a přijímacích zkouškách

      Vážení rodiče a příznivci naší školy, rád bych Vás pozval na nadcházející hudební, taneční a výtvarné akce, které pořádáme.

Ve čtvrtek dne 30. května 2019 v 17:00 hodin proběhne absolventský koncert žáků hudebního oboru naší ZUŠ v MKS Adamov, kde se později i rozloučíme se školním rokem závěrečným koncertem hudebního a tanečního oboru, který se bude konat ve čtvrtek dne 13. června 2019 v 17:00 hodin. Na přelomu května a června, konkrétně ve dnech 29. května až 3. června 2019, můžete navštívit výstavu výrobků žáků výtvarného oboru, která proběhne v prostorách ZUŠ.

 

     Dále bych rád informoval naše žáky a jejich rodiče o termínech postupových zkoušek, které se budou konat:

  • v Adamově v úterý 11. června 2019 a ve čtvrtek 13. června 2019
  • v Babicích nad Svitavou ve čtvrtek 6. června 2019
  • v Kanicích ve středu 12. června 2019
  • ve Křtinách v pondělí 3. června 2019
  • v Březině v pátek 14. června 2019

Informace o konkrétních časech budou upřesněny. Na základě výsledků postupových zkoušek poté případně vyhlásíme termín konání zkoušek přijímacích.

 

BcA. Jan Jiráček
ředitel ZUŠ Adamov


Úspěch v krajském kole soutěže ve hře na akordeon

Ve středu dne 27. března 2019 proběhlo krajské kolo soutěže ve hře na akordeon, kterou pořádá MŠMT.

     Z okresního kola postoupil a naši školu výborně reprezentoval Michal Tollar ze třídy paní učitelky Blanky Sobotkové, který v 5. kategorii získal 1. cenu.

     Oběma tímto děkuji za vynikající reprezentaci školy a do budoucna jim přeji mnoho dalších úspěchů.

 

BcA. Jan Jiráček
ředitel ZUŠ Adamov


Salonek dětských adamovských umělců

Dne 22. března 2019 v 17:00 hodin proběhla v MKS na Komenského ulici v Adamově vernisáž výstavy s názvem Salonek dětských adamovských umělců. Jedná se o výtvarnou soutěž, jíž se účastní žáci MŠ, ZŠ a ZUŠ, a která se letos pořádá na téma „barevný svět kolem nás“.

     Na vernisáži byly vítězné práce odměněny cenami, které soutěžícím předali zástupci institucí, jenž se podílí na organizaci soutěže. Program vernisáže slovem provázely naše bývalé žákyně, sestry Aneta a Veronika Jakubíkovy, a o hudební doprovod se postarali žáci ze ZUŠ Jedovnice.

     Díky snaze našich žáků, kteří svá díla vytvořili pod pedagogickým vedením paní učitelky Aleny Baisové a pana učitele Tomáše Rybníčka, obdržela naše škola sponzorský dar od firmy Adavak, za který mnohokrát děkujeme. 

 

BcA. Jan Jiráček
ředitel ZUŠ Adamov


Úspěchy našich žáků v soutěžích

Dne 19. 2. 2019 se konalo krajské kolo 24. ročníku soutěže v sólovém zpěvu s názvem Karlovarský skřivánek. Naši školu výborně reprezentovaly sestry Kristýna a Hana Suchyňovy ze třídy pana učitele Víta Marečka. Obě získaly
2. místo v kategorii A2.

     Ve středu 27. 2. 2019 proběhlo na ZUŠ v Blansku okresní kolo soutěže ve hře na akordeon, kterou pořádá MŠMT. Za naši školu se zúčastnil Michal Tollar ze třídy paní učitelky Blanky Sobotkové. Ve své kategorii získal 1. cenu s postupem do krajského kola.
     Všem žákům srdečně blahopřeji k jejich úspěchům a jejich pedagogům děkuji za přípravu.

BcA. Jan Jiráček
ředitel ZUŠ Adamov