Aktuálně

2021/2022

Srdečně zveme všechny žáky, rodiče a příznivce školy na koncert žáků hudebního oboru, který se uskuteční ve čtvrtek dne 7. října 2021 v 17:00 hodin v novém koncertním sále ZŠ a ZUŠ Adamov (nachází se ve 3. patře v budově ZŠ Ronovská).


Zažít město jinak


Vážení rodiče, milí žáci,

od středy 1. září do pátku 3. září 2021 bude probíhat domluva rozvrhu osobně s pedagogy, případně telefonicky. Přesné informace vám sdělí vyučující jednotlivých oborů.

Žáci ZUŠ nebudou absolvovat testování na Covid-19, nošení ochranných prostředků dýchacích cest je povinné ve společných prostorách všech budov školy; ve výuce, za dodržení základních hygienických opatření, nikoliv.


Online absolventský koncert

Vážení rodiče, milí žáci a příznivci naší školy, naše škola uspořádala on-line absolventský koncert hudebního oboru. 
Přejeme Vám příjemný poslech. Přehrát video


Aktuální informace k průběhu výuky v ZUŠ

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

přijímací řízení pro hudební obor se uskuteční v úterý dne 8. 6. 2021 od 15:00 hodin, pro taneční a výtvarný obor poté ve středu dne 9. 6. 2021 od 15:00 hodin. Talentové zkoušky proběhnou v budově ZUŠ v Adamově, a to pro zájemce o studium na všech místech poskytovaného vzdělávání.


BcA. Jan Jiráček
ředitel ZUŠ Adamov


Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 24. května 2021 bude v ZUŠ umožněna individuální i skupinová výuka v nejvyšším počtu 10 žáků bez omezení testováním.

BcA. Jan Jiráček
ředitel ZUŠ Adamov


Online koncert

Vážení rodiče, milí žáci a příznivci naší školy,
naše škola uspořádala on-line koncert hudebního oboru. Uslyšíte zde téměř všechny hudební nástroje, které se na naší škole vyučují.

Přejeme Vám příjemný poslech. Přehrát video


ZUŠ v Adamově – distanční výuka

Vážení rodiče, milí žáci a příznivci naší školy,
v tomto odkazu Vám nabízíme malou ukázku toho, jak u nás probíhá distanční výuka. Přehrát video


Milí žáci, vážení rodiče,

je tu naše tradiční výstava, i když tentokrát trochu netradičně. Můžete si prohlédnout nové i některé starší práce, obrázky budeme průběžně přidávat. Ať se Vám líbí!

Výstava po drátě (online)
https://vytvarkazusadamov.rajce.idnes.cz/


Vážení rodiče, milí žáci,

od 12. dubna 2021 bude v ZUŠ umožněna individuální výuka 1 žák a 1 učitel. Povoleny jsou také individuální konzultace.
Výuka hromadných oborů pokračuje nadále distančním způsobem.

BcA. Jan Jiráček
ředitel ZUŠ Adamov


Vážení rodiče, milí žáci, 

od pondělí 4. ledna 2021 bude výuka ve všech oborech probíhat opět distančním způsobem. Bližší informace naleznete u vašich vyučujících. Buďme, prosím, navzájem shovívaví a komunikujte se svými pedagogy.

Děkujeme za pochopení a v novém roce 2021 přejeme především pevné zdraví.

 

BcA. Jan Jiráček
ředitel ZUŠ Adamov


Vážení rodiče, milí žáci

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.

S přáním klidného prožití vánočních svátků a pevného zdraví v novém roce

BcA. Jan Jiráček
ředitel ZUŠ Adamov


Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 7. prosince 2020 se obnovuje prezenční výuka i v kolektivních předmětech, kterými jsou taneční obor, výtvarný obor, hudební nauka, souborová hra a komorní hra. Výuka bude probíhat tak, že ve skupinách bude přítomno maximálně 10 žáků. O případných organizačních změnách souvisejících s dodržením limitu počtu žáků Vás bude informovat pedagog daného předmětu.

Všichni žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách školy. Roušku během výuky nemusí mít žáci těch předmětů, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku. Těmito jsou taneční obor, zpěv a hra na dechové nástroje. Zákonným zástupcům je vstup do budov školy povolen jen v naléhavých případech a po domluvě s příslušným pedagogem.

Děkuji za pochopení.

BcA. Jan Jiráček
ředitel ZUŠ Adamov


Vážení rodiče, milí žáci,

v závislosti na změně stupně v tabulce PES se na všech místech poskytovaného vzdělávání na ZUŠ Adamov od středy 25. listopadu 2020 vrací k prezenční výuce žáci individuální výuky v hudebním oboru. Výuka ve výtvarném a tanečním oboru a hodiny hudební nauky a souborů budou prozatím stále probíhat distančně.

Všichni žáci budou moci být osobně přítomni na výuce pouze pokud budou bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění a zároveň budou povinni mít roušku či jinak zakrytý nos a ústa a použít desinfekci, která bude k dispozici při vstupu do tříd. 

Zákonným zástupcům je vstup do budov školy povolen je v naléhavých případech a po domluvě s příslušným pedagogem.

Děkujeme za pochopení, přejeme pevné zdraví a těšíme se na setkání!

BcA. Jan Jiráček
ředitel ZUŠ Adamov


Vážení rodiče, milí žáci,

ve smyslu nařízení vlády bude od středy 14. října 2020 veškerá výuka na ZUŠ Adamov (tedy ve všech třech oborech) opět probíhat distančně.

Ve dnech 26. – 30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny. V těchto dnech nebude probíhat ani prezenční ani distanční výuka.

Děkuji za pochopení.

BcA. Jan Jiráček
ředitel ZUŠ Adamov


 

Vážení rodiče,

místa ve všech oborech jsou obsazena.


Informace k zahájení školního roku 2020/2021:
Vážení rodiče, ve dnech 1.9. – 4.9. bude probíhat domluva rozvrhů s pedagogy všech oborů.
V případě dotazů kontaktujte své vyučující, nebo kancelář školy.


Vážení rodiče a žáci, 

v současné době jsou všechna místa poskytovaného vzdělávání uzavřena, výuka probíhá distančně a všichni učitelé jsou v kontaktu se svými žáky popřípadě jejich zákonnými zástupci. Otevírání školy se odvíjí od usnesení Vlády ČR a MŠMT a uskuteční se ve všech oborech 11. 5. 2020. Vedení školy informovalo všechny zákonné zástupce prostřednictvím e-mailu a zároveň byly zaslány formuláře obsahující prohlášení o bezinfekčnosti a případnou žádost o pokračování v distanční výuce. Vzhledem k nečitelnosti či neaktuálnosti některých e-mailů v přihláškách je možné, že se k některým z Vás tato důležitá zpráva nedostala. V takovém případě, prosím, co nejdříve kontaktujte vedení školy a příslušné pedagogy.  Děkujeme za pochopení.

Všichni žáci budou moci být osobně přítomni na výuce pouze pokud budou bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění a zároveň budou povinni:

  • poskytnout písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost,
    náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
  • mít roušku či jinak zakrytý nos a ústa a
  • použít desinfekci, která bude k dispozici při vstupu do tříd. 

Děkujeme za pochopení, spolupráci a přejeme pevné zdraví!

BcA. Jan Jiráček
ředitel ZUŠ Adamov


Vážení rodiče a žáci, dle nařízení Bezpečnostní rady státu dochází s účinností k 11. 3. 2020 k zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Nařízení se vztahuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle školského zákona. V souvislosti s tím dochází i k uzavření naší školy do odvolání. O termínu opětného zahájení výuky vás budeme informovat na stránkách školy. Bližší informace naleznete v příloze.

Děkujeme za pochopení.

BcA. Jan Jiráček
ředitel ZUŠ Adamov

Více zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru

 


Úspěch v soutěži ve hře na klavír

Dne 4. března 2020 se konalo okresní kolo soutěže ve hře na klavír, kterou pořádá MŠMT. Naši školu v kategorii klavírní duo výborně reprezentovaly žákyně Jana Vašíková a Veronika Halvová ze třídy pana učitele Víta Marečka, které vybojovaly 2. cenu. Žákyním i panu učiteli gratuluji k úspěchu a děkuji jim za reprezentaci.

 

BcA. Jan Jiráček
ředitel ZUŠ Adamov


2018/2019

Úspěch v krajském kole soutěže ve hře na akordeon

Ve středu dne 27. března 2019 proběhlo krajské kolo soutěže ve hře na akordeon, kterou pořádá MŠMT.

     Z okresního kola postoupil a naši školu výborně reprezentoval Michal Tollar ze třídy paní učitelky Blanky Sobotkové, který v 5. kategorii získal 1. cenu.

     Oběma tímto děkuji za vynikající reprezentaci školy a do budoucna jim přeji mnoho dalších úspěchů.

 

BcA. Jan Jiráček
ředitel ZUŠ Adamov


Salonek dětských adamovských umělců

Dne 22. března 2019 v 17:00 hodin proběhla v MKS na Komenského ulici v Adamově vernisáž výstavy s názvem Salonek dětských adamovských umělců. Jedná se o výtvarnou soutěž, jíž se účastní žáci MŠ, ZŠ a ZUŠ, a která se letos pořádá na téma „barevný svět kolem nás“.

     Na vernisáži byly vítězné práce odměněny cenami, které soutěžícím předali zástupci institucí, jenž se podílí na organizaci soutěže. Program vernisáže slovem provázely naše bývalé žákyně, sestry Aneta a Veronika Jakubíkovy, a o hudební doprovod se postarali žáci ze ZUŠ Jedovnice.

     Díky snaze našich žáků, kteří svá díla vytvořili pod pedagogickým vedením paní učitelky Aleny Baisové a pana učitele Tomáše Rybníčka, obdržela naše škola sponzorský dar od firmy Adavak, za který mnohokrát děkujeme. 

 

BcA. Jan Jiráček
ředitel ZUŠ Adamov


Úspěchy našich žáků v soutěžích

Dne 19. 2. 2019 se konalo krajské kolo 24. ročníku soutěže v sólovém zpěvu s názvem Karlovarský skřivánek. Naši školu výborně reprezentovaly sestry Kristýna a Hana Suchyňovy ze třídy pana učitele Víta Marečka. Obě získaly
2. místo v kategorii A2.

     Ve středu 27. 2. 2019 proběhlo na ZUŠ v Blansku okresní kolo soutěže ve hře na akordeon, kterou pořádá MŠMT. Za naši školu se zúčastnil Michal Tollar ze třídy paní učitelky Blanky Sobotkové. Ve své kategorii získal 1. cenu s postupem do krajského kola.
     Všem žákům srdečně blahopřeji k jejich úspěchům a jejich pedagogům děkuji za přípravu.

BcA. Jan Jiráček
ředitel ZUŠ Adamov