Aktuálně

2019/2020

Krásné a pohodové prožití vánočních svátků a v novém roce spoustu zdraví, štěstí a lásky
přeje kolektiv zaměstnanců ZUŠ Adamov.


Rádi bychom Vás pozvali na následující akce naší školy:

V pátek 6. prosince v 18:00 hodin můžete navštívit Den otevřených dveří tanečního oboru ve Křtinách. V neděli 8. prosince v 17:30 hodin se naši žáci představí před MKS Adamov na Ptačině v rámci druhého Adventního zastavení. Ve středu 11. prosince v 17:00 hodin se bude konat koncert hudebního oboru v Babicích nad Svitavou a ve čtvrtek 12. prosince v 17:00 hodin se uskuteční společný koncert hudebního a tanečního oboru v Kanicích. Dále v MKS Adamov na Ptačině proběhne koncert tanečního oboru, a to v pondělí 16. prosince v 17:00 hodin. Poslední letošní koncert se bude konat ve středu 18. prosince v 17:00 hodin a bude jím již tradiční Vánoční zastavení v kostele sv. Barbory v Adamově. 

 

BcA. Jan Jiráček
ředitel ZUŠ Adamov


 

2018/2019

Úspěch v krajském kole soutěže ve hře na akordeon

Ve středu dne 27. března 2019 proběhlo krajské kolo soutěže ve hře na akordeon, kterou pořádá MŠMT.

     Z okresního kola postoupil a naši školu výborně reprezentoval Michal Tollar ze třídy paní učitelky Blanky Sobotkové, který v 5. kategorii získal 1. cenu.

     Oběma tímto děkuji za vynikající reprezentaci školy a do budoucna jim přeji mnoho dalších úspěchů.

 

BcA. Jan Jiráček
ředitel ZUŠ Adamov


Salonek dětských adamovských umělců

Dne 22. března 2019 v 17:00 hodin proběhla v MKS na Komenského ulici v Adamově vernisáž výstavy s názvem Salonek dětských adamovských umělců. Jedná se o výtvarnou soutěž, jíž se účastní žáci MŠ, ZŠ a ZUŠ, a která se letos pořádá na téma „barevný svět kolem nás“.

     Na vernisáži byly vítězné práce odměněny cenami, které soutěžícím předali zástupci institucí, jenž se podílí na organizaci soutěže. Program vernisáže slovem provázely naše bývalé žákyně, sestry Aneta a Veronika Jakubíkovy, a o hudební doprovod se postarali žáci ze ZUŠ Jedovnice.

     Díky snaze našich žáků, kteří svá díla vytvořili pod pedagogickým vedením paní učitelky Aleny Baisové a pana učitele Tomáše Rybníčka, obdržela naše škola sponzorský dar od firmy Adavak, za který mnohokrát děkujeme. 

 

BcA. Jan Jiráček
ředitel ZUŠ Adamov


Úspěchy našich žáků v soutěžích

Dne 19. 2. 2019 se konalo krajské kolo 24. ročníku soutěže v sólovém zpěvu s názvem Karlovarský skřivánek. Naši školu výborně reprezentovaly sestry Kristýna a Hana Suchyňovy ze třídy pana učitele Víta Marečka. Obě získaly
2. místo v kategorii A2.

     Ve středu 27. 2. 2019 proběhlo na ZUŠ v Blansku okresní kolo soutěže ve hře na akordeon, kterou pořádá MŠMT. Za naši školu se zúčastnil Michal Tollar ze třídy paní učitelky Blanky Sobotkové. Ve své kategorii získal 1. cenu s postupem do krajského kola.
     Všem žákům srdečně blahopřeji k jejich úspěchům a jejich pedagogům děkuji za přípravu.

BcA. Jan Jiráček
ředitel ZUŠ Adamov