Aktuálně

2019/2020

Zájemci o studium výtvarného a tanečního oboru se můžou přihlásit pomocí elektronické přihlášky na těchto stránkách.


Vážení rodiče a žáci, 

v současné době jsou všechna místa poskytovaného vzdělávání uzavřena, výuka probíhá distančně a všichni učitelé jsou v kontaktu se svými žáky popřípadě jejich zákonnými zástupci. Otevírání školy se odvíjí od usnesení Vlády ČR a MŠMT a uskuteční se ve všech oborech 11. 5. 2020. Vedení školy informovalo všechny zákonné zástupce prostřednictvím e-mailu a zároveň byly zaslány formuláře obsahující prohlášení o bezinfekčnosti a případnou žádost o pokračování v distanční výuce. Vzhledem k nečitelnosti či neaktuálnosti některých e-mailů v přihláškách je možné, že se k některým z Vás tato důležitá zpráva nedostala. V takovém případě, prosím, co nejdříve kontaktujte vedení školy a příslušné pedagogy.  Děkujeme za pochopení.

Všichni žáci budou moci být osobně přítomni na výuce pouze pokud budou bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění a zároveň budou povinni:

  • poskytnout písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost,
    náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
  • mít roušku či jinak zakrytý nos a ústa a
  • použít desinfekci, která bude k dispozici při vstupu do tříd. 

Děkujeme za pochopení, spolupráci a přejeme pevné zdraví!

BcA. Jan Jiráček
ředitel ZUŠ Adamov


Vážení rodiče a žáci, dle nařízení Bezpečnostní rady státu dochází s účinností k 11. 3. 2020 k zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Nařízení se vztahuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle školského zákona. V souvislosti s tím dochází i k uzavření naší školy do odvolání. O termínu opětného zahájení výuky vás budeme informovat na stránkách školy. Bližší informace naleznete v příloze.

Děkujeme za pochopení.

BcA. Jan Jiráček
ředitel ZUŠ Adamov

Více zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru

 


Úspěch v soutěži ve hře na klavír

Dne 4. března 2020 se konalo okresní kolo soutěže ve hře na klavír, kterou pořádá MŠMT. Naši školu v kategorii klavírní duo výborně reprezentovaly žákyně Jana Vašíková a Veronika Halvová ze třídy pana učitele Víta Marečka, které vybojovaly 2. cenu. Žákyním i panu učiteli gratuluji k úspěchu a děkuji jim za reprezentaci.

 

BcA. Jan Jiráček
ředitel ZUŠ Adamov


2018/2019

Úspěch v krajském kole soutěže ve hře na akordeon

Ve středu dne 27. března 2019 proběhlo krajské kolo soutěže ve hře na akordeon, kterou pořádá MŠMT.

     Z okresního kola postoupil a naši školu výborně reprezentoval Michal Tollar ze třídy paní učitelky Blanky Sobotkové, který v 5. kategorii získal 1. cenu.

     Oběma tímto děkuji za vynikající reprezentaci školy a do budoucna jim přeji mnoho dalších úspěchů.

 

BcA. Jan Jiráček
ředitel ZUŠ Adamov


Salonek dětských adamovských umělců

Dne 22. března 2019 v 17:00 hodin proběhla v MKS na Komenského ulici v Adamově vernisáž výstavy s názvem Salonek dětských adamovských umělců. Jedná se o výtvarnou soutěž, jíž se účastní žáci MŠ, ZŠ a ZUŠ, a která se letos pořádá na téma „barevný svět kolem nás“.

     Na vernisáži byly vítězné práce odměněny cenami, které soutěžícím předali zástupci institucí, jenž se podílí na organizaci soutěže. Program vernisáže slovem provázely naše bývalé žákyně, sestry Aneta a Veronika Jakubíkovy, a o hudební doprovod se postarali žáci ze ZUŠ Jedovnice.

     Díky snaze našich žáků, kteří svá díla vytvořili pod pedagogickým vedením paní učitelky Aleny Baisové a pana učitele Tomáše Rybníčka, obdržela naše škola sponzorský dar od firmy Adavak, za který mnohokrát děkujeme. 

 

BcA. Jan Jiráček
ředitel ZUŠ Adamov


Úspěchy našich žáků v soutěžích

Dne 19. 2. 2019 se konalo krajské kolo 24. ročníku soutěže v sólovém zpěvu s názvem Karlovarský skřivánek. Naši školu výborně reprezentovaly sestry Kristýna a Hana Suchyňovy ze třídy pana učitele Víta Marečka. Obě získaly
2. místo v kategorii A2.

     Ve středu 27. 2. 2019 proběhlo na ZUŠ v Blansku okresní kolo soutěže ve hře na akordeon, kterou pořádá MŠMT. Za naši školu se zúčastnil Michal Tollar ze třídy paní učitelky Blanky Sobotkové. Ve své kategorii získal 1. cenu s postupem do krajského kola.
     Všem žákům srdečně blahopřeji k jejich úspěchům a jejich pedagogům děkuji za přípravu.

BcA. Jan Jiráček
ředitel ZUŠ Adamov