Úplata za vzdělávání

Úplata za poskytované vzdělávání se stanovuje podle vyhlášky MŠMT ČR 71/2005 Sb., vyhláška o základním uměleckém vzdělávání a pokrývá pouze velmi malou část nákladů na vzdělání. Většinu nákladů hradí stát a zřizovatel.

Úplata za poskytované vzdělávání se platí 2x ročně – vždy za pololetí školního roku (září až prosinec, leden až červen).
Úhradu lze provést poštovní složenkou nebo příkazem. Úplatu za poskytované vzdělávání stanovujeme s ohledem na vyhlášku, ale také velmi citlivě pro rodiče.

Úplata za poskytované vzdělávání pro školní rok 2022/2023: