Pracovníci školy

Ředitel školy:
Bc. Josef Švarc

Hudební obor:
Bc. Josef Švarc
Ing. & Ing. Blanka Sobotková, dipl.um.
Jaroslav Hladík
Petr Blaha
Martin Audy
Vít Mareček dipl. um.
Kateřina Marešovská, DiS.
Radka Číhalová

Výtvarný obor:
Mgr.BcA. Veronika Hudcová
Mga. Olga Fryčová Hořavová

Taneční obor:
Kristýna Jelínková DiS.

Hospodářka:
Lenka Bočková