Kontakty

Název: Základní umělecká škola ADAMOV, příspěvková organizace

Adresa: Ronovská 12, Adamov 679 04
Telefon: 515 531 191
E-mail: zusadamov@seznam.cz

IZO: 102019029
IČ: 47885939
Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel: Jihomoravský kraj
Ředitel školy:  BcA. Jan Jiráček, DiS.

Místa poskytovaného vzdělávání:
Adamov
Šebrov
Křtiny
Březina
Babice nad Svitavou
Kanice